Full Version ประวัติวัดโต่งโต้น

wattongton.com วัดโต่งโต้น.คอม > Article

ประวัติวัดโต่งโต้น Date : 2013-10-03 19:30:35


ชื่อวัด
วัดโต่งโต้น

ประวัติวัด 

                - ตั้งอยู่บ้านวังโต่งโต้น เลขที่ 33  หมู่ 11  ตำบลหมูสี   อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30130  โทรศัพท์ 088-4822055, 083-3827156  , 085-6582266   แฟกซ์  044-311232 

                 - ความเป็นมาของวัด เดิมเป็นวัดร้าง  ก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2484 (ร.ศ.121) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ขอเชิญเยี่ยมชมด้วยความจริงใจ

                                              


    
                                                    

        
   ขออนุโมทนาในกุศลของคุณพี่บอย  ร้านวาสนาพันธุ์ไม้  ที่ได้บริจาคทรัพย์
ในการจัดทำเว็ปไซต์  วัดโต่งโต้น ในครั้งนี้  จากคณะผู้จัดทำครับ


ความคิดเห็น